Klanovi

Osnivanje klana, pridruživanje klanu, napuštanje klana
KLANOVI Klan je grupa igrača sa jedinstvenim imenom i odabranim grbom (Štitom). Svaki igrač može da osnuje ili da se pridruži Klanu, da pozove svoje Pr...
Mon, 31 Мај, 2021 у 3:56 ПО ПОДНЕ
Profil klana
USKORO VIŠE INFORMACIJA
Mon, 31 Мај, 2021 у 3:56 ПО ПОДНЕ
Rangovi (činovi) u klanu
RANGOVI (ČINOVI) U KLANU   Igrači u Klanovima mogu da imaju različite rangove: Prenos vođstva / ili brisanje klana Riznica klana menadžment /...
Mon, 31 Мај, 2021 у 3:56 ПО ПОДНЕ
Rang lista klanova
TAKMIČENJE IZMEĐU KLANOVA   Klanovi se takmiče na nedeljnom nivou, baš kao i pojedinačni igrači. Rangiranje se određuje po količini Zlata koju su prikup...
Mon, 31 Мај, 2021 у 3:56 ПО ПОДНЕ
Klanske krune / nivoi klana
ZLATNE I SREBRNE KRUNE   Klanovi dobijaju Krune na osnovu svog nivoa.    Nivo klana je određen poenima koje je prikupio Klan. Nakon zatvaranja Dnevne ra...
Mon, 31 Мај, 2021 у 3:56 ПО ПОДНЕ
Riznica klana
ZAJEDNIČKA IMOVINA KLANA Posle objavljivanja rezultata Nedeljne rang liste, Klanovima se dodeljuju Zlatnici. Ovi zlatnici su deponovani u Riznici klana...
Mon, 31 Мај, 2021 у 3:56 ПО ПОДНЕ
Klanski štitovi
ŠTITOVI   Postoje tri nivoa Klanskih štitova.   Klanski štit mogu izabrati VOĐA I PORUČNICI   Članovi klana mogu glasanjem da odluče da li će ili ne...
Mon, 31 Мај, 2021 у 3:57 ПО ПОДНЕ