KLANOVIKlan je grupa igrača sa jedinstvenim imenom i odabranim grbom (Štitom). Svaki igrač može da osnuje ili da se pridruži Klanu, da pozove svoje Prijatelje da se pridruže kako bi izgradili malu zajednicu u Triviadoru. Članovi klana mogu da postave zajedničke ciljeve i pristupe dodatnim funkcijama u igri. Za igranje Triviadora nije potrebno osnivanje ili članstvo u Klanu.

 

1. Osnivanje klana

2. Pridružite se klanu

3. Napuštanje  / Brisanje klana

 

OSNIVANJE KLANA

Svi registrovani igrači mogu da naprave Klan kada dostignu 500 Sezonskih poena (Više o Sezonskim poenima možete pročitati  OVDE.)


Da biste osnovali Klan, otvorite meni Klan i kliknite na dugme "Osnuj klan":


Korak 1: Unesite ime klana; 

Korak 2: Odaberite štit klana;  

Korak 3: Napišite kratak opis

Korak 4: Postavite uslove pod kojima igrači mogu da se pridruže vašem Klanu

Korak 5: Pozovite igrače u svoj Klan.

 

Samo registrovani članovi Triviadora (oni koji su registrovali email adresu) mogu da budu članovi klana.

 

Svaki klan može imati do 50 članova. Novi članovi mogu da se pridruže Klanu na sledeći način:

 • Ako je klan “Samo po pozivu” (odnosno zatvorenom klanu): nove igrače mora da pozove osnivač, odnosno vođa/e
 • Ako je klan postavio uslove za priduživanje, ali je potrebna potvrda (klanovi sa potvrdom): Igrač koji ispunjava kriterijume koje je postavio Klan može da se pridruži Klanu (mora da ga odobri osnivač/vođa klana);
 • Ako  je klan postavio uslove za pridruživanje, ali nije potrebna potvrda (slobodno pristupanje): igrač koji ispunjava uslove koje je postavio Klan može da se pridruži Klanu (bez odobrenja).

 

VAŽNE informacije o izboru imena KLANA:

1.  Ime mora biti dugačko između 4 i 24 karaktera

2.  Klan čije su ime drugi igrači imenovali kao "Nedozvoljeno" biće suspendovan. Suspendovani Klan mora da promeni ime da bi bio vidljiv drugim igračima.

3. Imena klanova će se smatrati "Nedozvoljenim" ako sadrže:

 •  Seksualni sadržaj
 •  Psovke
 • Diskriminatorni jezik
 • Uvredljiv jezik
 • Lične napade
 • Agresivne ili preteće izraze
 • Politički osetljiva tema
 •  Reklame

 

VAŽNE INFORMACIJE O OPISU KLANA:

1.  Opis može biti dugačak do 200 karaktera 

2.   Klanovi sa uvredljivim opisima koje su prijavili drugi igrači biće suspendovani i neće biti vidljivi drugim igračima dok ne naprave izmene u opisu.


3.  Opis NE MOŽE da sadrži:

 •  Seksualni sadržaj
 •  Psovke
 • Diskriminatorni jezik
 • Uvredljiv jezik
 • Lične napade
 • Agresivne ili preteće izraze
 • Politički osetljiva tema
 •  Reklame

 

Stranici vašeg Klana možete pristupiti sa vaše PROFIL stranice i/ili iz menija Klan.

 

PRIDRUŽIVANJE KLANU

Postojeće Klanove možete pronaći u meniju KLAN u Triviadoru. Ovde možete pretražiti klanove ili se pridružiti nekom 

Kada otvorite stranicu za pretragu klanova, videćete klanove koji su vam dostupni.


Ako kliknete na ime klana, otvoriće se stranica "Profil  klana". Ovde možete saznati sve o izabranom Klanu.

 

Ako nema dugmeta za prijavljivanje za Klan, to znači da:

 • Ne ispunjavate uslove da se pridružite Klanu (npr. broj borbi, sezonskih bodova)

 • Klanu se možete pridružiti samo po pozivuNAPUŠTANJE/ BRISANJE KLANA

Svaki član klana može da napusti Klan u bilo kom trenutku. Prilikom izlaska, poeni koje je igrač prikupio u toj nedelji odbijaju se od ukupnog broja poena Klana. Ako se igrač pridruži novom Klanu te nedelje, poeni koje je igrač prikupio biće automatski pripisani novom Klanu.

 

Klan možete izbrisati samo ako ste jedini član Klana, odnosno pored vas klan nema više ni jednog člana.

 

VAŽNO: Ako izbrišete svoj Triviador nalog, automatski ćete biti uklonjeni iz svog Klana. Ovo je neophodno da bi Klan mogao da doda još jednog igrača kako bi popunio vašu upražnjenu poziciju.


Članove klana mogu da uklone i drugi članovi klana višeg ranga od njih (isto se dešava i sa poenima Klana. U ovom slučaju poeni se oduzimaju klanu, kao što je slučaj kod goreopisanog dobrovoljnog odlaska iz klana.

 

Više informacija o rangiranju klana možete pronaći OVDE.