RANGOVI (ČINOVI) U KLANU

 

Igrači u Klanovima mogu da imaju različite rangove:Prenos vođstva / ili brisanje klana

Riznica klana

menadžment / mogućnost kupovine

Promeni opis klana

Izbor štita klana

Promena uslova za pridruživanje

Dodavanje novih članova/ pozivanje igrača

Oduzimanje ranga/ ražalovanje/ promocija članova nižeg ranga


Vođa

x

x

x

x

x

x

x

Poručnik

-

x

x

x

x

x

x

Oficir

-

-

-

-

-

x

x

Ratnik

-

-

-

-

-

-

-

Rangovi (činovi) u Klanu su označeni različitim ikonicamma:


VOĐA - (ikonica)

Svaki klan može imati 1 Vođu. U početku je to osnivač, ali može da se promeni: ako Vođa postane neaktivan (28 dana / 4 nedelje neaktivnosti), u tom slučaju najstariji, član sa najvišim rangom automatski može preuzeti poziciju Vođe klana.


PORUČNIK- (ikonica)

Ovo je drugi najviši rang (čin) u klanu. Poručnici mogu da odluče o uslovima pod kojima igrači mogu da se pridruže Klanu, i pozovu nove igrače. Oni, takođe, mogu da promene opis Klana (pogledajte „Osnivanje klana"). Ono što je najvažnije, pored Vođe, jedino poručnici mogu da koriste Zlatnike i iz Riznice klana.


OFICIRI - (ikonica)

Oficiri takođe mogu da prihvate prijave novih članova i pozovu igrače u Klan.


RATNICI - (ikonica)

Ovo je najniži rang u klanu. Ratnici su jednostavno članovi Klana i nemaju nikakve privilegije.