TAKMIČENJE IZMEĐU KLANOVA

 

Klanovi se takmiče na nedeljnom nivou, baš kao i pojedinačni igrači. Rangiranje se određuje po količini Zlata koju su prikupili članovi klana u datoj nedelji. 

Članovi dobijaju Zlatnike za rezultate Dnevne rang liste. Više o tome možete pročitati  OVDE.

 

Kako se rezultati Dnevne rang liste neprekidno menjaju tokom celog dana, poeni Klana mogu da se povećavaju i smanjuju tokom celog dana.


Nakon zatvaranja Dnevne rang liste, Zlatnici koje su prikupili članovi klana biće pretvoreni u poene. 

Poeni Klana od prethodnog dana se NE MENJAJU!


Krajem nedelje, Klanovi će biti rangirani i mogu da dobiju odgovarajući broj Zvezde klana za tu nedelju.

Broj poena

Zvezde klana

250 000 - 499 999

1 Zvezda

500 000 - 749 999

2 Zvezde

750 000 - 999 999

3 Zvezde

1 000 000 - 1 499 999

4 Zvezde

1 500 000 - 1 999 999

5 Zvezda

2 000 000 - 2 999 999

6 Zvezda

3 000 000 -

7 Zvezda

 

Dodatni kriterijum za rangiranje za rang listu su sezonski bodovi koje su osvojili članovi Klana u datoj nedelji.

 

Na primer: ako dva Klana dostignu maksimalnih 3.150.000 bodova koji se mogu sakupiti u datoj nedelji (9.000 * 7 * 50), onda će prvi biti onaj klan čiji su te nedelje sakupili više sezonskih poena.


Krajem nedelje, Klanovi će dobiti Zlatnike na osnovu rezultata rang liste. Poeni se pretvaraju u Zlatnike, koji se zatim uplaćuju u Riznicu klana

Možete osvojiti najviše 3.150.000 zlatnika za Riznicu klanova u jednoj nedelji.

 

Na kraju nedeljnog takmičenja, rezultat Klana će biti resetovan i takmičenje će početi ponovo. 

Najbolji ostvareni rezultat klana na Klanskoj rang listi pronaćićete i u prozoru "Profil klana".


Rang liste klanova možete pronaći u meniju KLAN. Tu su prikazane trenutne i prethodne nedeljne rang liste.

U Globalnoj rang listi ćete pronaći kako se vaš Klan kotira među svim Klanovima iz svih ostalih verzija Triviadora.