PROFIL GOSTA

 

Ukoliko još niste registrovali korisnički nalog u aplikaciji Triviador, ne možete biti ni član Reda vitezova. Međutim, čak i ako igrae kao Gost, neke od statistika možete da pronađete na stranici Profila igrača.

 

1. OSNOVNI PODACI

 

Na stranici profila Gosta  pronaći ćete sledeće informacije:

 • Kao Gost, nećete imati jedinstveno ime, već samo ID

 • Gosti ne mogu da se pridruže klanu. Prema tome, neće biti prikazan ni Štit klana

 • Vaš Štit za tekuću sezonu

 • Vaša Dnevna rang lista (ovde je prikazan samo vaš najbolji plasman)

 • Vaši trenutni Sezonski poeni (prikazani su ikonice sat)

 • Mali Štit pokazuje koji je vaš najbolji rezultat svih vremena u sezonskom takmičenju, SP su prikazaani pored njega 

 • Krune pokazuju vaš trenutni broj igara

 

2. UNAPREĐENJA

 

Na stranici Profil možete se pridružiti Redu Vitezova tako što ćete registrovati nalog na Triviadoru 

Više informacija o procesu registracije možete pronaći ovde


Zašto bi trebalo da se registrujete?

 • Bićete rangirani na Rang listama

 • Možete da učestvuješ u sezonskim borbama i uđeš u sistem Liga

 • Možete da koristiti Čet u Ligi

 • Možete pozvati igrače da vam budu prijatelji

 • Možete se pridružiti Klanu ili osnovati svoj

 • Moći ćete da vidite više statistika o vašim igrama

 • Saznajte u kojim oblastima ste najbolji (detaljna statistika odgovora)

 • Možete da nastupate na turnirima

 • Vaš ratnik će imati dodatne animacije i dodatno oružje

 • Možete da pošaljete poruku protivnicima tokom igre (predefinisane poruke)

 • Dobićete 100 000 zlatnika na poklon

 

PAŽNJA! Kao gost, kada osvojite 9000 sezonskih poena više nećete moći da igrate. Ako želite da nastavite sa igrom, moraćete registrovati nalog.