Profil

Profila Gosta
PROFIL GOSTA   Ukoliko još niste registrovali korisnički nalog u aplikaciji Triviador, ne možete biti ni član Reda vitezova. Međutim, čak i ako igrae kao ...
Mon, 31 Мај, 2021 at 3:54 по подне
Profil registrovanog igrača (Red Vitezova)
PROFIL REGISTROVANOG IGRAČA Kada registrujete Triviador nalog, postajete član Reda Vitezova. Ukoliko kliknete na opciju Profil, prikazaće vam se sledeće in...
Mon, 31 Мај, 2021 at 3:54 по подне
Profil drugih igrača
ŠTA VIDITE NA STRANICI PROFILA DRUGOG IGRAČA?   I. Profil igrača (sa kojim niste prijatelj):   Ako otvorite stranicu profila igrača koji nije vaš prijat...
Mon, 31 Мај, 2021 at 3:54 по подне