ZVANIČNA KRALJEVSKA VALUTA TRIVIADORA

 

Virtuelna valuta Triviadora je Zlatnik

Postoji nekoliko načina da nabavite Zlatnike:

 

  • Posle prijavljivanja u igru svakog dana, dobićete karticu sa Zlatncima kao jednu od vaših Dnevnih nagrada.
  • Zlatnike možete zaraditi gledanjem video oglasa.
  • Zlatnike možete preuzeti pošto budu obračunati rezultati na Dnevnoj rang listi.
  • Ako napredujete jedan nivo tokom sezone, bićete nagrađeni i Zlatnicima za novi rang.
  • Na kraju Sezone, možete da preuzmete Zlatnike na osnovu vašeg Sezonskog rezultata.
  • Zlatnike možete kupiti i na Marketu.

 

ZLATNICIMA MOŽETE KUPITI POMOĆI ZA PITANJA, TAKTIČKE POMOĆI, POMOĆ „UKLONI OBLAST“ I POMOĆ „SAČUVAJ SEZONSKE POENE“.