HOSSZÚ HADJÁRAT - JÁTÉKSZABÁLY

A játék 4 részből áll:

 1. Bázismegye választás
 2. Terjeszkedés
 3. Szabad területek felosztása
 4. Háború


1. Bázismegye választása

A játékosok egymás után választanak maguknak egy bázisterületet. A bázisok nem lehetnek egymással szomszédos területen és 1000 pontot érnek.

Választás sorrendje:

 1. Piros játékos
 2. Kék játékos
 3. Zöld játékos


2. Terjeszkedés

A játékosok egymás után választanak egy a bázisukkal, vagy a terjeszkedés során megszerzett területükkel szomszédos területet, és ha jól felelnek a feleletválasztós kérdésre, akkor a kiválasztott területet elfoglalhatják. Az így megszerzett területek 200 pontot érnek.

Ez a forduló maximum 6 körből áll.

Az igazságosság kedvéért minden körben más a játékosok sorrendje:

 1. piros-zöld-kék
 2. zöld-kék-piros
 3. kék-piros-zöld
 4. piros-kék-zöld
 5. zöld-piros-kék
 6. kék-zöld-piros


3. Szabad területek felosztása

A terjeszkedés után megmaradt szabad területeket tippelős kérdések megválaszolásával foglalhatják el a játékosok.

Minden körben az a játékos választhat egy területet, aki megnyeri a tippkérdést.


A tippkérdésnél az a játékos a nyertes, aki a helyes válaszhoz legközelebbi választ adja meg.
Ha két válasz egyforma, akkor a gyorsabban válaszoló játékos a nyertes.

Területválasztásnál először a saját területeivel szomszédos területeket választhatnak a játékosok, ha ilyen már nincs, akkor bármelyik szabad területet elfoglalhatják.

Az így megszerzett megyék 300 pontot érnek.

Ez a forduló addig tart, amíg el nem fogynak a szabad megyék.


4. Háború

A háború 6 körből áll. Minden körben minden játékos egyszer támadhat. Csak szomszédos területeket lehet megtámadni.

A támadónak és a védőnek ugyanarra a feleletválasztós kérdésre kell válaszolnia:

 • A védő nyer, ha a támadó nem találja el a helyes választ;
 • A támadó nyer, ha ő eltalálja a helyes választ, de a védő nem;
 • Ha a támadó és a védő ugyancsak eltalálja a helyes választ, akkor egy tippelős kérdéssel döntjük el a csatát.

Ha a támadó nyer, akkor a megyét elfoglalja. A védőtől levonjuk a megye addigi értékét, a megye értéke 400 pont lesz, amit a támadó megkap a megye elfoglalásáért.

Ha a védő úgy nyer, hogy eltalálta a helyes választ, a védő 100 pont védekezési bónuszt kap. Ezt a védekezési bónuszt a játékos legyőzésével nem lehet megszerezni.


A támadások sorrendje körönként változik:

 1. piros-zöld-kék
 2. zöld-kék-piros
 3. kék-piros-zöld
 4. piros-kék-zöld
 5. zöld-piros-kék
 6. kék-zöld-piros

Vártámadás esetén a támadónak le kell döntenie a bázismegyén álló vár mindhárom tornyát (így egy támadáson belül három csata van). Ha a támadó megnyeri a csatát, akkor egy torony ledől és a harc folytatódik a még álló tornyokért. Amennyiben a támadó veszít, a támadás befejeződik. De a már ledöntött tornyokat a következő támadás során nem kell újra ledönteni.

Ha egy játékos várát elfoglalják, akkor az kiesik a játékból, a támadó pedig megkapja összes megyéjét és a megyék összértékének megfelelő pontszámot.


Egy bázismegye ledöntése 1000 pontot ér, de egy már lerombolt vár megtámadásával 400 pontot szerezhetünk.

Ha egy játékos bázismegyéjét elfoglalják, akkor az kiesik a játékból, a támadó pedig megkapja összes megyéjét és a megyék összértékének megfelelő pontszámot.


A támadásnak egy speciális esete, a bázisépítés.

Bázisépítés során a játékosnak lehetősége van a ledöntött tornyait visszaépíteni.

Ilyenkor a saját bázist kell választani a támadás során.Ahhoz, hogy egy játékos vissza tudja építeni a ledöntött tornyait még legalább egy vártoronynak állnia kell.

A játék végén a pontszámok szerint van első, második és harmadik helyezett. Döntetlen nem lehetséges, mert ha a játék végén egyenlő pontszámok alakulnak ki, akkor egy tippelős kérdéssel döntünk a sorrendről.