Poeni, rangovi i rang liste

Dnevna rang lista
ZVEZDE - LOBANJE   Rezultati Dnevne rang liste se izračunavaju na osnovu igara koje se igraju od ponoći do ponoći (UTC vremenska zona).   Svaki mod ig...
Mon, 31 Мај, 2021 у 3:57 ПО ПОДНЕ
Krune
HOW CAN YOU GET CROWNS? Što više igara igrate, to ćete osvojiti više kruna. Tabela ispod pokazuje koliko je potrebno da odigrate igara kako biste osvo...
Mon, 31 Мај, 2021 у 3:58 ПО ПОДНЕ