KAKO KORISTITI POMOĆI ZA PITANJA

 

ČEKIĆ

PITAJ EKIPU

PAPAGAJ

DURBIN

 

Pomoći za pitanja možete koristiti da biste odgovorili na pitanja tokom bitke.

Sve pomoći možete koristiti  JEDNOM PO PARTIJI.

 

Pre nego što kenete u igru, proverite svoje zalihe! Ako nemate na zalihama neku vrstu pomoći, nabavite je pre početka bitke jer NEĆETE MOĆI DA JE KUPITE TOKOM IGRE.

 

 

Pomoći za pitanja se pojavljuju u prozoru pitanja. Ako imate na zalihama vrstu pomoći koju želite da, jednostavno kliknite na ikonu da biste je koristili.

 

 

Ako ste već koristili određenu pomoć tokom partije, pomoć za to pitanje nije dostupan, ili nemate željenu pomoć na zalihama , kartica se jednostavno neće okrenuti i ostaće neaktivna.

 

 

I. POMOĆI ZA PITANJA ZA VIŠE ODGOVORA

 

1. Čekić:

 

Ova pomoć služi  da eliminišete dva pogrešna odgovora.

 

 

 

2. Pitaj ekipu:

 

Ova pomoć prikazuje procenat igrača koji su do sada izabrali svaki od ponuđenih odgovora.

 

 

 

II. POMOĆI ZA PITANJA SA BROJEM

 

1. Papagaj

Upotrebom ove pomoći prikazuje se prosek odgovora koje su dali igrači do sada.

 

 

2. Durbin


Ova pomoć prikazuje opseg u kome se nalazi tačan odgovor.