Pravila ponašanja prilikom korišćenja Triviador aplikacije


 

Ovaj ugovor se odnosi na sve korisnike (odnosno Igrače) na SVIM Triviador platformama (iOS, Android, Huawei). Ozbiljni prekršaji mogu rezultirati blokiranje iz igre i/ili društvenih mreža.

 

I. Informacije

1.  Osnove igre

Triviador je kviza sa elementima strategije za 3 igrača. Od svih igrača se očekuje da se ponašaju na učtiv i dostojanstven način, kao i da se pridržavaju pravila fer-pleja bilo gde na našim sajtovima. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa igrom, pročitajte članke Pomoći igre i potražite komentare/objave na našim društvenim mrežama.

2.  Korisnik

Igru možete igrati kao gost i kao registrovani korisnik (igrač) ako ste prihvatili Politiku privatnosti i Uslove korišćenja. Smatra se da ste korisnik ako se uključite u bilo koju vrstu prenosa podataka u bilo kom smeru ili učestvujete u probnnim igrama.

3.  Operator

Sajtom upravlja THX Games Zrt., koji čini sve što može da osigura da se korišćenje sajta obavlja neometano. Kompanija nije odgovorno za tehničke prekide i greške programa. Zadržavamo pravo da promenimo Etički kodeks. 

Registracija i brisanje korisničkog naloga

4.  Registracija

Ako želite da registrujete nalog na Triviadoru, potrebno je da instalirate aplikaciju. Da biste postali regostrovani igrač, potrebno je da kreirate korisničko ime i lozinku i priložite važeću email adresu.

5.  Brisanje naloga

Nalog možete izbrisati u meniju "Podešavanja" u igri. 


VAŽNO: Ako izbrišete nalog vaši rezultati, Zlatnici i sve što ste kupili ili zaradili (pomoći,  dodaci itd.) biće izbrisano. Ako se vratite u igru kasnije, morate započeti od nule. II. Igra

 

Primarna svrha igre je da se igračima omogući da igraju jedni protiv drugih, bilo zbog tamičenja (Takmičarske igre) ili iz zabave (Prijateljske igre). U cilju stvaranja dobrog igračkog okruženja, ključno je da igrači poštuju osnovna pravila gejming bontona tokom igre (npr. pozdrav, oproštaj, izbegavanje vulgarnosti).

1.  Takmičarske sobe

Sledeća ponašanja se smatraju varanjem, a biće sankcionisana u skladu sa učestalošću i ozbiljnošću predmeta o kojima je reč:

- Ako dva ili više igrača koriste isti nalog (poznat ili kao "nikovi" ili "klonovi")

- Ako igrač igra protiv sopstvenog nika ili klona

- Ako igrač koristi programe za varanje, grafikone, pretraživače, beleške tokom igre

- Ako igrač ustupi poene drugom


VAŽNO: Svi moraju da koriste samo jedan korisnički nalog u takmičarskim borbama. Molimo igrače koji imaju više od jednog naloga da NE KORISTE svoje klonove/duple naloge u takmičenjui. Svaki igrač koji bude otkriven na rang listama sa više naloga/klonova biće izbrisan iz igre. Po našem mišljenju, zauzimanje više mesta na rang listi kroz korišćenje više od jednog korisničkog naloga kosi se sa fundamentalnim idejama fer-pleja i takmičenja.


2.  Prijateljske sobe

Obezbeđene su posebne sobe za prijateljske igre i čet. Rezultati u odvojenim sobama se ne uzimaju u obzir za obračun sezonskih poena. Partije koje se ovde igraju takođe nemaju uticaja na rangiranje igara.III. Ime profila igrača / registracija

 

 

IV. Pravila četa

 

Čet lige služi za razgovog igrača između partija ili da traženje protivnika za prijateljsku igru. Ako se igrač neprikladno ponaša, zadržavamo pravo da onemogućimo/zabranimo igračima da koriste čet. Prirodu i obim zabrane određujemo razmatranjem ozbiljnosti prekršaja. Neprikladno ponašanje obuhvata:


- Vređanje ili vulgarno izražavanje

-  Prozivanje ili vređanje drugih igrača

- Podsticanje drugih da krše pravila ili zakon

- Diskusija o političkim, religijskim ili etničkim pitanjima

- Traženje seksualnih partnera ili pozivanje drugih na seks čet

- Nejasne poruke, besmislene nizove karaktera,  tekstualnih slika ili ponovljanje teksta (flood)

- Pisanje SAMO VELIKIM SLOVIMA (to se smatra agresivnim ponašanjem i vikanjem)

- Četovanje na jeziku koji nije zvanični jezik igre o kojoj  je reč

- Reklamiranje ili promocija sopstvenog sajta 

- Navijanje za sportske timove


VAŽNO: Ovo nije konačna lista pravila Etičkog kodeksa Triviadora.


V. Facebook Fan Page, komentari na Youtube kanalu


Na fan stranici nam možete postaviti pitanja i komentare ukoliko vam je potrebna pomoć.

1.  Komentare

Komentar možemo izbrisati bez objašnjenja i najave ako osetimo da je komentar:

- Nije na odgovarajućem jeziku

- Sadrži vulgaran jezik

- Vređa druge

- Podstiče neprijateljsko ponašanje

- Sadrži rasističke, ili uvredljive opaske

- Koristi se za diskusiju o političkoj ili verskoj debati

- Krši zakon

- Sadrži reklame ili druge objave

- U pitanju je ponovljeni post prethodno izbrisanog komentara 

- Da li je flood (namerno ili nenamerno višestruko upisivanje istog komentara ili neshvatljivog teksta)


VAŽNO: Svako postavljanje privatnih poruka ili četova, ili razgovora na Messengeru, Viberu, Whatsappu, Skype-u itd. bez dozvole pošiljaoca i njegovih/njenih sagovornika nije dozvoljeno!VI. Ostala pravila

Oni koji krše dole navedene propise – nezavisno od učestalosti ili ozbiljnosti – biće sankcionisani privremenim ili trajnim filtriranjem, odbijanjem poena, zabranom ili isključenjem sa sajta:

- Narušavanje nivoa sistema ili hakovanje servera

- Hakovanje ili krađa korisničkog imena

- Izazivanje tehničke ili štete vezane za sadržaj


VAŽNO: Tehnička šteta je svaka vrsta smetnji koja prkosi estetskom izgledu neke teme, ili sprečava njeno nesmetano rad.


Oštećenja vezana za sadržaj sastoje se od:

 

- Varanje ili mešanje u normalnu igru drugih učesnika

- Podsticanje drugih na varanje ili reklamiranje "tehnika" koje varanje čine mogućim

- Očigledni i namerni agresivni ili off-topic komentari

- Upotreba vulgarnih izraza

- Ugrožavanje spokoja foruma i uništavanje života zajednice 

- Tekstovi koji krše društvene norme i društvene, istorijske, naučne i kulturne vrednosti,

- Tekstovi koji vređaju verske organizacije i verska ubeđenja

- Tekstovi koji su politički agresivni govor

- Diskriminatorni komentari protiv nacionalnosti, etničke grupe, polova i starosne grupe

 

 


NAPOMENA: Ovaj Ugovor je napisan na mađarskom jeziku. Korisnik potvrđuje da ako je Pružalac usluga preveo mađarsku verziju ovog Ugovora na druge jezike, to je učinio samo da bi olakšao razumevanje korisnicima, te da mađarska verzija reguliše pravni odnos između Stranaka. U slučaju bilo kakve nedoslednosti između verzije Ugovora na mađarskom jeziku i bilo koje verzije Ugovora na drugom jeziku, mađarska verzija će biti pravno obavezujuća.