POSTANITE ČLAN REDA VITEZOVA!  


Za registraciju Triviador naloga potrebna je email adresa. Na upisanu email adresu poslaćemo vam kod kojim ćete dovršiti registraciju. Važno je da pravilno unesete svoju email adresu, jer u suprotnom nećete moći da dovršite proces registracije.

Da biste se registrovali, kliknite na baner sa obaveštenjem (koji vas upozorava da se još uvek niste registrovali) koji se pojavljuje u Glavnom meniju ili idite na stranicu Profil.

Kada registrujete nalog, automatski ćete se pridružiti Redu vitezova.

Unesite vašu email adresu na koju možemo poslati kod potreban za završetak registracije. 

Nakon registracije proverite svoj email nalog. Nekad može da potraje i nekoliko minuta pre nego što email sa podacima stigne. Ovo zavisi od vašeg email providera.

Ako ne možete da pronađete  email, proverite svoj SPAM folder. 

Na stranici Profil, potrebno je da unesete kod koji ste dobili u email poruci i da odaberete lozinku za pristup igri ubuduće.

Lozinka mora da ispunjava sledeće uslove:

 • minimum: 8 karaktera

 • maksimum: 16 karaktera

 • mora da sadrži najmanje jedan broj

 • mora da sadrži najmanje jedno malo slovo

 • mora da sadrži najmanje jedno veliko slovo

U sledećem koraku registracije, potrebno je da odaberete jedinstveno ime igrača.  

Jedinstveno ime igrača potrebno je da zadovoljava sledeće uslove:

 • Mora da se sastoji od najmanje 5 i najviše 15 karaktera

 • Može da sadrži velika i mala slova, kao i slova domaće azbuke (abecede)

 • Može da sadrži brojeve

 • Može da sadrži srednju crtu (-), i/ili donju crtu (_)

 • NE MOŽE da sadrži specijalne karaktere (npr. $, &, #, *, /, itd), znake interpunkcije, ili razmake

 • Jedinstveno ime NE MOŽE već da postoji u Triviador bazi podataka

 • Jedinstveno ime NE MOŽE da bude:

  • Nepristojno

  • Seksualne konotacije

  • Uvredljivo za druge

  • Sadrži izraze kojima se podstiče mržnja i netrpeljivost

  • Reklame

  • Iz političkog života (imena političara, političkih partija ili bilo koje ime koje se odnosi na političke teme)

U SLUČAJU DA NEKO OVIH PRAVILA BUDE PREKRŠENO, IME ĆE BITI IZBRISANO IZ IGRE BEZ PRETHODNE OPOMENE! 

Jedinstveno ime koje odaberete NE MOŽETE da promenite. 

Nakon što ste uspešno odabrali jedinstveno ime, možete početi da igrate i da osvajate pobede kako biste biste ušli na sezonsku rang listu Lige.