IGRAJTE KAO GOST


Triviador je moguće igrati i  kao "Gost", bez registracije naloga. 

Kada prvi put pokrenete aplikaciju, potrebno je da odaberete jezik i mapu na koju želite da igrate.

Zatim, imate dve opcije:

 • Igrajte kao gost  (registracija nije potrebna) ili

 • Prijavite se putem emaila i lozinke ako ste već član Reda vitezova, što znači da ste registrovali nalog za igru

Ako još uvek niste registrovali Triviador nalog, ali želite da isprobate igru, na početnom ekranu izaberite opciju "Prijavi se kao Gost". Kliknite na zeleni štit sa belim potvrdnim znakom. 

U sledećem koraku izaberite svog ratnika. 

Kada odaberete ratnika, sve što treba da uradite je da odaberete ime i igra može da počne.

Jedinstveno ime igrača potrebno je da zadovoljava sledeće uslove:

 •  Mora da se sastoji od najmanje 5 i najviše 15 karaktera

 •  Može da sadrži velika i mala slova, kao i slova domaće azbuke (abecede)

 • Može da sadrži brojeve

 • Može da sadrži srednju crtu (-), i/ili donju crtu (_)

 • NE MOŽE da sadrži specijalne karaktere (npr. $, &, #, *, /, itd), znake interpunkcije, ili razmake

 • Jedinstveno ime NE MOŽE već da postoji u Triviador bazi podataka

 • Jedinstveno ime NE MOŽE da bude:

 • Nepristojno

 • Seksualne konotacije

 • Uvredljivo za druge

 • Sadrži izraze kojima se podstiče mržnja i netrpeljivost

 • Reklama

 • Iz političkog života (imena političara, političkih partija ili bilo koje ime koje se odnosi na političke teme)

Ako vam se igra dopada, preporučujemo da registrujete nalog što je pre moguće, jer kao gostujući igrač:

 • NEĆETE biti rangirani na Rang listama

 •  NE MOŽETE da osnujete, ili da se pridružite Klanu

 • NE MOŽETE videti detaljnu statistiku igre ili rezultate

 • NE MOŽETE pozvati ostale igrače Triviadora da budu vaši prijatelji

 • Čet funkcija NIJE DOSTUPNA tokom igre

 • NE MOŽETE slati predefinisane poruke ili animacije

 • NE MOŽETE igrati na turnirima

 • NE MOŽETE nabaviti nove Štitove za svog ratnika

 • NE MOŽETE slati pitanja za Triviador 

Da biste se registrovali, kliknite na poruku banera na glavnoj stranici. Ovaj baner će biti dostupan na Glavnoj stranici se dok ne registrujete nalog. Takođe možete da se registrujete preko stranice Profila.