Savez - Pravila igreTriviador: Savez je strategija za dva igrača. Cilj igre je da poraziš Carstvo Mračnog Gospodara sa svojim saveznikom.

 

Da biste pobedili, morate tačno odgovoriti na pitanja sa više odgovora, i, uz pravu strategiju, osvojiti što više teritorija, ili uništiti zamak Mračnog Gospodara.


Ako sve kule vašeg zamka uništi Mračni Gospodar, igra je završena. Pošto je ovo zajednička igra, možete pobediti samo ako oba igrača "prežive" napade. Dobro razmislite o svojoj strategiji!

 

U igri, boja igrača je uvek plava. Vaš saveznik je uvek zelen, dok je Mračni Gospodar crn. 


Igra se odvija na posebnoj mapi, podeljenoj na 19 teritorija.

 

Igra se sastoji od 3 glavne faze:

 1. Odabir baze

 2. Proširenje

 3. Bitka1. Odabir baze:

 

Svaki igrač dobija teritoriju sa bazom, uključujući Mračnog Gospodara. Baze nisu jedna pored druge, odnosno ne dodiruju se, i označene su ikonom Zamka sa 3 kule.

 

Svaki zamak vredi 400poena.


 

2. Proširenje:

 

Preostalih 16 teritorija mora biti zauzeto tokom ove faze. Ovaj faza igre se sastoji od 6 rundi. Mračni Gospodar počinje svaku rundu,  zatim ti i na kraju tvoj saveznik - naizmenično birajući teritoriju. Poslednja teritorija, 19, uvek ide Mračnom Gospodaru.

 

Igrač može da se zauzme samo susedne teritorije. Ako pored vaših teritorija nema slobodnih teritorija, možete odabrati teritoriju koja se nalazi pored teritorija vašeg saveznika. Ako ne postoje slobodnih teritorija pored vaših ili teritorija vašeg saveznika, onda svaka slobodna teritorija može biti izabrana.

 

Tokom proširenja, teritorije koje ste zauzeli vaš saveznik i vi vrede po 200 poena. Teritorije Mračnog Gospodara vrede po 400 poena.

 

Posle podele teritorija, počećete bitku sa 2.800 poena:

 • Vaše teritorije: 400+200*5= 1400

 • Teritorije vašeg saveznika: 400+200*5=1400

 • Teritorije Mračnog Gospodara: 400+400*6= 2800

 

Ne morate da odgovarate na pitanja tokom ove faze.

 

3. Bitka:

 

Faza bitke se sastoji od najviše 10 rundi. Vaš saveznik i vi zeleni saveznik možete da napadnete samo teritorije Mračnog Gospodara. Vaš saveznik i vi smenjivaćete se birajući koju crnu teritoriju da napadnete u svakoj rundi.

 

Možete odmah napasti zamak Mračnog Gospodara ako zauzmete bilo koju teritoriju pored crnog zamka. To znači da potencijalno možete da uništite dve kule već u prvoj rundi.

 

Samo crne teritorije koje se nalaze pored vaših teritorija mogu biti napadnute. Ako nema susednih teritorija, možete napasti crnu teritoriju pored teritorija vašeg saveznika.

 

Nakon izbora teritorije za napad,  odgovarate na pitanje sa više odgovora. Vaš saveznik i vi ćete odgovoriti na pitanje u isto vreme, ali videćete samo svoje pitanje (ne i vašeg saveznika). Mračni Gospodar ne odgovara na pitanja. Broj teritorija koje mogu da se zauzmu u jednoj rundi zavisi od toga da li ćete vaš saveznik i vi tačno ili netačno odgovoriti.

 

Ako tačno odgovorite na pitanje, zauzećete izabranu teritoriju. Ako vaš Saveznik tačno odgovori na svoje pitanje, i on/ona će, takođe, zauzeti teritoriju koju je izabrao/la i napao/la. To znači da u jednoj rundi možete zauzeti čak dve teritorije. 

 

Nakon što igra utvdi ko je iz saveza dao tačan/netačan odgovor, Mračni Gospodar može da zauzme jednu teritoriju (ili uništi Kulu) na u svakoj rundi. Pored toga, Mračni Gospodar dobija dodatnu mogućnost da napadne posle svakog netačnog odgovora koji daju igrači. Mračni Gospodar može da zauzme teritorije ili uništi Zamkove, jedino ako se nalaze pored crnih teritorija. Na primer, ako i vi i vaš saveznik odgovorite netačno, ne samo da NEĆETE zauzete napadnute teritorije, već će Mračni Gospodar moći da napadne tri puta.

 

Mračni Gospodar može da napadne na sledeći način:

 • I vi i vaš saveznik tačno odgovorite na pitanje -> Mračni Gospodar može da zauzme 1 teritoriju od vas ili vašeg saveznika. Drugim rečima, Mračni Gospodar može jednom da napadne.

 • Samo jedno od vas tačno odgovori na pitanje -> Mračni Gospodar može da zauzme 2 teritorije u ovom slučaju. Drugim rečima, Mračni Gospodar može da napadne dva puta.

 • Niko od vas ne odgovori tačno -> Mračni Gospodar može da zauzme 3 teritorije od vas. Drugim rečima, Mračni Gospodar može da napadne tri puta.


Mračni Gospodar može da kombinuje sve mogućnosti napada u jednoj rundi; čak i protiv teritorije sa bazom. To znači da Mračni Gospodar može da dobije meč u samo jednoj rundi.


Ako netačno odgovorite na pitanje, i Mračni Gospodar zauzme vašu, ili teritoriju vašeg saveznika, ona će postati crna.

Bitka se može završiti na pet načina:

 1. Možete uništiti zamak Mračnog Gospodara

 2. Pobediti na poene

 3. Remizirati (bez pobede)

 4. Mračni Gospodar pobeđuje na poene

 5. Mračni Gospodar uništava vaš ili zamak vašeg saveznika