Triviador je uzbudljiva, brza kviz igra sa pitanjima za tri igrača, koja istovremno sadrži i jake elemente strategije. Bitke se vode na mapi sveta ili države koja je podeljena na 15 do 19 teritorija.


Kviz se sastoje od pitanja sa više ponuđenih odgovora i pitanja sa brojem. Pitanja obuhvataju sve oblasti od istorije, nauke, zabave, sporta do pitanja iz opšte kulture. 


Možete igrati u jednom od tri moda:

  1. Duga kampanja

  2. Kratka kampanja

  3. Savez


Ukoliko imate pitanja, komentare ili primedbe, možete nam poslati poruku na info@conquiztador.net ili na našoj Triviador Facebook stranici.


Naziv "Triviador" i logo su registrovane robne marke. Sadržaj stranice je zaštićen autorskim pravima. Sadržaj sajta ne može da se koristi ili reprodukuje u bilo kom obliku, delimično ili u celosti, bez dozvole vlasnika. Sva prava su zadržana. 


(C) Copyright 2011-2021